KOYUN VE KEÇİ VEBASI (PPR) İLE MÜCADELE NASIL OLUYOR

Yeni alınan hayvanın hastalık riski taşıması göz önünde bulundurularak, ayrı bir yerde tutmanın maliyetinden ziyade sürünün içine katıldığı zaman hastalık bulaştırması durumunda ortaya çıkacak ekonomik kaybın daha fazla olacağının vurgulanması yerinde olacaktır.

HASTALIK ÇIKMADAN ÖNCE…

 • Sürüye yeni katılan hayvanların, en az 21 gün sürüden ayrı tutulması,
 • Ağıl girişlerinde dezenfektan madde bulundurulması. (Hastalık etkeni bilinen dezenfektanlara karşı oldukça duyarlıdır. Örnek olarak %2 sodium hidroksit  kullanılabilir.) Ağıllara yabancıların ve hayvan tüccarlarının tedbir almadan girmelerine izin verilmemesi,
 • Ağıl birden fazla ise, her biri için ayrı hayvan bakıcısı bulundurulması. Bu mümkün değilse hayvan bakıcılarının her bir ağılda elbise ve çizme değiştirmesinin sağlanması,
 • Sağımdan önce ellerin ve kulanılacak malzemelerin temizliğine özen gösterilmesi,
 • Hayvanlara PPR aşısının uygulanması,
 • Yeni alınacak hayvanlara PPR aşısının yapılıp yapılmadığının öğrenilmesi,
 • Pazarda satılacak veya başka bir yere nakledilecek hayvanlara en az 15 gün önceden PPR aşısının yaptırılması ve veteriner sağlık raporunun alınması,
 • Şüpheli vakalarda Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine haber verilmesi, konularında yetiştiricilerin bilgilendirilmesi önemlidir.

 

HASTALIK ÇIKTIKTAN SONRA…

 • Hasta veya hastalık şüphesi olan hayvanların derhal ayrı bir yere alınması,
 • Ağıla ve çiftliğe izinsiz hayvan ve araç girişinin yasaklanması, 
 • Yem, saman, altlık gibi malzemelerin ağıldan giriş-çıkışlarının yasaklanması, 
 • Hasta hayvanla ilişkili yataklık ve otların gömülmesi veya yakılması, 
 • Hayvan bakıcılarının  ağıla  özel elbise ve çizme ile  girmesinin sağlanması, 
 • Hastalık sönüşüne kadar hayvan alım satımı yapılmaması, 
 • Çevre ağıl ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, şüpheli ağıla ziyaretçi kabul edilmemesi,
 • Hasta ya da hastalık şüphesi olan hayvanlarla temas edenlerin,bu hayvanlara ait eşya/malzemeleri ve bu hayvanların naklinde kullanılan araçların dezenfekte edilmesi, konularında yetiştiricilerin uyarılması önemlidir.

 

KOYUN ve KEÇİ VEBASI (PPR) AŞISININ ÖZELLİKLERİ, UYGULAMASI ve YARARLARI

PPR aşısı canlı attenüe liyofilize bir aşıdır ve yan etkileri, komplikasyonu bulunmamaktadır. Her yaşta hayvana uygulanabilir. PPR aşısı gebe hayvanlara da güvenle de uygulanabilir. Ancak aşılı veya hastalık geçiren analardan doğan kuzu ve oğlaklarda maternal antikorların mevcudiyeti düşünülerek bu hayvanlarda ilk aşılama zamanı; 4 ay olarak tavsiye edilir. Ayrıca hastalıktan şüpheli sürülerde aşı uygulanmamalıdır. 

Canlı aşı olması sebebiyle aşı virüsu; ısı ve güneş ışığına oldukça hassastır bu nedenle aşı naklinde soğuk zincirin sağlanması, aşılama öncesi aşı sulandırma sıvılarının soğutulması ve aşılamanın nispeten günün serin saatlerinde uygulanması özellikle tavsiye edilmektedir. Yetişkin koyun ve keçilerde aşılamadan sonra koruyucu bağışıklık 3 haftada oluşur ve uzun süre devam eder.

...

Hayvanlarınızın sağlığı, gelirinizin artması ve desteklerden yararlanmak için, Koyun ve Keçilerinizi vebaya (PPR) karşı aşılatmayı ve küpeleterek kimliklendirmeyi unutmayın...

...

iletişim@ppr-kupeleme.org

Tel: +90 312 424 05 69
Fax: +90 312 466 32 97